xuijui.
evil syka.

@музыка: von haze – outsyd tha nite